10 lutego 2023 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze namysłowskiego Oddziału TMLiKPW. Po odczytaniu wszystkich wymaganych sprawozdań oraz po dyskusji członków Towarzystwa, wybrano nowy Zarząd Oddziału na kadencję 2023-2026 w składzie:

Jadwiga Kawecka – prezes

Arkadiusz Oleksak – wiceprezes

Teresa Kula – sekretarz

Krystyna Katryk – skarbnik

W skład zarządu powołano także Bogumiłę Drapiewską. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Leszek Mikluszka, na Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego powołano Jarosława Iwanyszczuka.