Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział
w Namysłowie uprzejmie zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

Walne Zebranie odbędzie się 10 lutego 2023 roku w Izbie Regionalnej w Namysłowie ul. Szkolna 2.

Obrady rozpoczną się o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15).

Za Zarząd:

Jadwiga Kawecka – Prezes TMLiKPW Oddział w Namysłowie

Teresa Kula – Sekretarz TMLiKPW Oddział w Namysłowie