17 listopada 2022 roku, w Izbie Regionalnej w Namysłowie odbyły się coroczne Kresowe Zaduszki. Była to kolejna okazja do spotkania integracyjnego członków
i sympatyków naszego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Zaduszki zaczęły się od przywitania przez Prezesa Jadwigę Kawecką wyjątkowo licznie przybyłych gości. Część oficjalną rozpoczął montaż słowno muzyczny. Można było usłyszeć kresową poezję w interpretacji Jadwigi Kaweckiej oraz mini recitale piosenek w wykonaniu Laury Wróblewskiej i Emilii Cybulskiej. Następnie rozpoczął się wieczór autorski prezentujący kolejny tom z cyklu „Moja droga. Rozmowy Arkadiusza Oleksaka”. Tym razem bohaterami książki byli Anna Ciach urodzona w Wilnie, Ryszard Zubrzycki urodzony w Szmańkowcach koło Czortkowa, Edward Rygiel urodzony
w Paniowcach koło Borszczowa, Eugenia Chrzanowska urodzona w Tomaszowcach koło Kałusza i Zbigniew Maliński urodzony w Sokolnikach koło Podhajec. Spotkanie było okazją do krótkich opowieści i wspomnień bohaterów rozmów, dotyczących dzieciństwa spędzonego na Kresach. Każdemu z bohaterów tego wieczoru, w podziękowaniu wręczono symboliczną różę oraz egzemplarz publikacji, której byli współautorami. Spotkanie zakończyła degustacja potraw kresowych, przygotowanych przez członków Towarzystwa. Do późnego wieczora toczono rozmowy na tematy ważne dla środowiska namysłowskich kresowiaków.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez TMLiKPW Oddział w Namysłowie, oraz na spotkanie noworoczne, które odbędzie się w styczniu 2023 roku. O dokładnym terminie i miejscu spotkania powiadomimy w najbliższym czasie.

Zarząd TMLiKPW Oddziałw Namysłowie.

Poniżej nasza foto relacja: