19 listopada 2021 roku, w Izbie Regionalnej odbyły się „Zaduszki Kresowe”, podczas których miało miejsce spotkanie autorskie bohaterek kolejnego tomu „Rozmów Arkadiusza Oleksaka”. Panie Irena Ciesielska i Adela Biernacka przybliżyły okoliczności powstawania swoich wspomnień, oraz zachęcając do ich przeczytania, opowiedziały kilka historii ze swojego ciekawego życia, wzmacniając je przyniesionymi przedmiotami. Wśród nich były autentyczne spodnie przywiezione z zesłania na Sybir oraz zdjęcie fragmentu Panoramy Racławickiej z podpisem jej twórcy Jana Styki.

Spotkanie uświetniła recytacja wierszy o tematyce Kresowej, brawurowo wykonane przez Emilię Cybulską, członka Klubu Twórców Niezależnych WENA, która czytając wiersze o Lwowie
i Kresach, wzruszyła liczną rzeszę słuchaczy. Po zakończeniu można było nabyć książkę oraz uzyskać autograf obu  bohaterek spotkania. Wieczór zakończyła biesiada, na której kosztowano kresowe przysmaki, przygotowane przez członków TMLiKPW w Namysłowie.

Arkadiusz Oleksak