W dniach 23-24 października br. we Wrocławiu odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy naszego Towarzystwa. Wzięło w nim udział 57 delegatów z całego kraju, w tym trzech przedstawicieli naszego Oddziału:
Prezes Jadwiga Kawecka, Jarosław Iwanyszczuk i Arkadiusz Oleksak.
W trakcie obrad po złożeniu odpowiednich sprawozdań, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu i prezesowi Andrzejowi Kamińskiemu oraz wybrano nowy Zarząd i nowego prezesa Stowarzyszenia, którym został Adam Kiwalski, prezes Oddziału TMLiKPW w Częstochowie.

Nowy prezes Adam Kiwalski, w pierwszych słowach
zwrócił się do ustępującego prezesa Andrzeja Kamińskiego